Trang chủ 2 câu chuyện truyền cảm hứng học ngoại ngữ: Anh bảo vệ học 7 ngôn ngữ trong 15 tháng và cậu bé bán rong nói được 16 thứ tiếng 2-cau-chuyen-truyen-cam-hung-hoc-ngoai-ngu-anh-bao-ve-hoc-7-ngon-ngu-trong-15-thang-va-cau-be-ban-rong-noi-duoc-16-thu-tieng1

2-cau-chuyen-truyen-cam-hung-hoc-ngoai-ngu-anh-bao-ve-hoc-7-ngon-ngu-trong-15-thang-va-cau-be-ban-rong-noi-duoc-16-thu-tieng1

Cậu bé bán rong nói được 16 thứ tiếng đổi đời sau một đêm.