Trang chủ 40.000 người tham gia bãi công tại Hàn Quốc phản đối quy định làm việc 52 giờ/tuần 40-000-nguoi-tham-gia-bai-cong-tai-han-quoc-phan-doi-quy-dinh-lam-viec-52-gio-tuan

40-000-nguoi-tham-gia-bai-cong-tai-han-quoc-phan-doi-quy-dinh-lam-viec-52-gio-tuan