bi-an-lau-dai-san-ho-xay-bang-cong-nghe-that-lac-thoi-co-dai7

Tòa lâu đài 2 tầng trong khuôn viên. Đá xây lâu đài là những khối đá tảng rất lớn, việc vận chuyển và xếp đặt chúng là một thách thức lớn đối với bất cứ ai. Ảnh: code144.com