bi-an-lau-dai-san-ho-xay-bang-cong-nghe-that-lac-thoi-co-dai9

Khối đá lớn nhất nặng 27 tấn. Ảnh: wikipedia.org