bi-mat-nha-tho-1-600-tuoi-nam-duoi-day-ho-tho-nhi-ky2

Nhà thờ được tin là công trình vinh danh Thánh Neophytos.