Trang chủ CIA xác nhận sự tồn tại của hoạt động ngoài hành tinh trên trái đất? cia-xac-nhan-su-ton-tai-cua-hoat-dong-ngoai-hanh-tinh-tren-trai-dat4

cia-xac-nhan-su-ton-tai-cua-hoat-dong-ngoai-hanh-tinh-tren-trai-dat4

Phi hành gia Buzz Aldrin – người cùng Neil Armstrong đặt chân lên Mặt Trăng năm 1969 (Ảnh: kalw.org)