Trang chủ Đài Loan ra luật phòng chống rửa tiền, Ai xuất cảnh mang quá…Đài tệ sẽ bị phạt tù dai-loan-ra-luat-phong-chong-rua-tien-ai-xuat-canh-mang-quadai-te-se-bi-phat-tu

dai-loan-ra-luat-phong-chong-rua-tien-ai-xuat-canh-mang-quadai-te-se-bi-phat-tu