dam-cuoi-the-ki-lon-nhat-ai-cap-co-dai-ky-quai-ron-rang-nhung-cung-day-chua-xot-cua-nang-dau-xu-la4

Sứ thần của Hittite (phải) bẩm báo lên vua Ramses II (trái, trên ngai vàng)