giao-vien-singapore-duoc-tra-luong-cao-khong-tuong1

So sánh lương giáo viên thực tế 2013-2018 (Nguồn: Chỉ số trạng thái giáo viên toàn cầu Foundation Varkey 2018)