giao-vien-singapore-duoc-tra-luong-cao-khong-tuong3

Cuộc khảo sát cho thấy chỉ 31% phụ huynh Singapore sẽ “có thể hoặc chắc chắn khuyến khích con em mình trở thành giáo viên. Nguồn: Chỉ số trạng thái giáo viên toàn cầu Foundation Varkey 2018