Trang chủ Malaysia: Cựu Thủ hiến bang Sabah hầu tòa với 35 tội danh về tham nhũng malaysia-cuu-thu-hien-bang-sabah-hau-toa-voi-35-toi-danh-ve-tham-nhung

malaysia-cuu-thu-hien-bang-sabah-hau-toa-voi-35-toi-danh-ve-tham-nhung

Cựu Thủ hiến bang Sabah Musa Aman sẽ phải hầu tòa về 35 tội danh liên quan đến hối lộ tham nhũng