nhat-ban-du-dinh-tiep-nhan-toi-60-000-dieu-duong-nuoc-ngoai

Điều dưỡng Việt Nam được đào tạo tại Nhật Bản. (Nguồn: asia.nikkei.com)