Trang chủ Nhật Bản lần đầu tiên vận chuyển thư tín bằng máy bay không người lái nhat-ban-lan-dau-tien-van-chuyen-thu-tin-bang-may-bay-khong-nguoi-lai

nhat-ban-lan-dau-tien-van-chuyen-thu-tin-bang-may-bay-khong-nguoi-lai

(Nguồn: AP)