nhat-ban-muon-trien-khai-sieu-thanh-pho-cong-nghe

Thành phố sẽ là nơi thử nghiệm của 5 công nghệ mới trong đó có xe ô tô tự lái