Trang chủ Thanh niên Đài Loan không mặn mà với đi lính dù được trả lương nghìn đô thanh-nien-dai-loan-khong-man-ma-voi-di-linh-du-duoc-tra-luong-nghin-do1

thanh-nien-dai-loan-khong-man-ma-voi-di-linh-du-duoc-tra-luong-nghin-do1

Binh sĩ Đài Loan trước một cuộc diễn tập năm 2017. Ảnh: Reuters.