Trang chủ Toshiba sa thải 7.000 nhân viên, cố vực dậy doanh nghiệp toshiba-sa-thai-7-000-nhan-vien-co-vuc-day-doanh-nghiep

toshiba-sa-thai-7-000-nhan-vien-co-vuc-day-doanh-nghiep

Ảnh: AFP